Zjednodušený pristup

Skip to main content

Janík prechádza na elektronickú evidenciu odpadu

V obci Janík začíname s elektronickou evidenciou odpadu.

Evidencia odpadu bude prebiehať pri zbere zmesového aj triedeného komunálneho odpadu z rodinných aj bytových domov. Celý projekt bude prebiehať v troch fázach – v prvej – boli označené nádoby na odpad originálnym RFID čipom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná - poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia našej obce. Čo sa zmení?

1. Menej odpad do čiernych nádob a viac do farebných

Informácie pre obyvateľov rodinných domov:

Poverení pracovníci označili zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO) trvalou nálepkou s RFID kódom. Kód bude pri vysypaní zaevidovaný do systému. Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Platíme aj za každé vyprázdnenie nádob. Ak smetiari vyklápajú prázdne nádoby, platíme za túto službu zbytočne. Preto vašu nádobu doplňte a vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Ak budete triediť odpad, ľahko sa vám stane, že ju naplníte oveľa pomalšie ako predtým.

Informácie pre obyvateľov bytových domov:

Poverení pracovníci označili zberné nádoby na zmesový a triedený komunálny odpad na vašich stojiskách originálnym RFID čipom. Tie sa budú pri každom vysypaní odpadu evidovať do systému. Dbajte však na to, čo do nádob hádžete. Plasty zmenšite stlačením, papier a kartóny roztrhajte na menšie kusy, do nádob sa ich tak zmestí viac. Naopak do nádob na komunálny odpad vkladajte naozaj len to, čo sa nedá vytriediť a už vôbec tam nepatrí zelený bioodpad. Vďaka tomu ušetríme peniaze za skládkovanie odpadu a navyše zvýšime našu mieru triedenia, ktorá ovplyvňuje aj skládkovacie poplatky (čím je vyššia, tým je poplatok nižší a naopak).


Vďaka vašej snahe ušetríme peniaze za vyklápanie vzduchu z poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie. Na triedenie bioodpadu použite kompostéry alebo hnedé zberné nádoby.


2. Triedený odpad z rodinných domov označujte správnym kódom

Triedený odpad z rodinných domoch sa bude zbierať tak, ako doteraz vrecovým systémom. Každá domácnosť dostane balíček vlastných nálepiek s QR kódom, ktorými sa vytriedené vrecia budú označovať. V deň zberu nalepte nálepku s označením príslušného druhu odpadu do strednej časti naplneného a zviazaného vreca. Takto označené vrecia sú pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť pred bránu, alebo na obvyklé miesto. V prípade, že sa vám nálepky minú, môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.
 

3. Ako bude evidencia prebiehať?

V deň zberu budú poverení pracovníci nádoby alebo vrecia s odpadom zbierať a vysýpať ako doteraz. Okrem toho však prebehne zaevidovanie vysypanej nádoby alebo odobratého vreca do systému prostredníctvom nových kódov. Tieto dáta sa budú zbierať v aplikácií a vytvárať štatistiku, pomocou ktorej získame informácie o produkcii odpadu či triedení na jednotlivých stojiskách či v domácnostiach. Evidencia si nevyžaduje žiadne zásadné povinnosti či úkony od občanov. Obyvatelia rodinných domov len označia nálepkou správne vrece. Prosíme vás o zodpovedné správanie a triedenie odpadu.
 

4. Len ak máme prehľad, môžeme vás odmeniť

Cieľom evidencie odpadu je získať prehľad o tom, kde v našom meste odpad vzniká a koľko ho máme. Na základe toho môžeme efektívnejšie manažovať naše odpadové hospodárstvo. Ak vieme, v ktorých lokalitách sa triedi/netriedi správne môžeme adresnejšie cieliť aj osvetu. Zároveň v prípade rodinných domom môžeme na základe výsledkov konkrétnej domácnosti v budúcnosti pristúpiť k motivačným poplatkom za odpady podľa úrovne triedenia konkrétnej domácnosti, tak ako to systém ELWIS umožňuje už iným samosprávam na Slovensku.

 

 

Viac o systéme ELWIS

 

Súvisiace témy

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 18:00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

08:00 - 12:00

Kontakty

Sekretariát

Tel. 055 / 464 72 01
Fax: 055 / 464 72 01

E-mail

Sekretariát: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Janík
Janík 135
044 05 Janík

IČO

00 32 4256

Toto webové sídlo www.obecjanik.sk spravuje Obec Janík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).