Zjednodušený pristup

Skip to main content
  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

Obec Janík
základné informácie

Lokalita

Poloha a charakteristika

Janík (v minulosti Janov, Jánok, maď. Jánok) je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie.

Obec leží 6 km juhozápadne od Moldavy nad Bodvou na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou.  Juhozápadná časť intravilánu obce sa rozprestiera na stráňach štyroch chrbtov: východného hrebeňa k. 261 m n. m., severovýchodného hrebeňa Černičného (Szedres, 266,5 m n. m.), severo-severozápadého hrebeňa Kanovského (Kányi-arok, 239,9 m n. m.), a západného hrebeňa Veľkého povrazu (lokálny názov: Harmadik-kötel, 241,9 m n. m.). Dedina si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz. 

V obci žije 610 obyvateľov.

Podnebie

Prírodné charakteristiky

Podnebie je mierne, vnútrozemné s priemernými ročnými teplotami 8,2 °C a priemerným ročným množstvom zrážok 643 mm. Pahorkatinná severná časť chotára prechádza na juhu do vrchoviny. Podklad tvoria treťohorné usadeniny. Má hnedozemné a nivné pôdy, úrodné, kukuričného typu. Nesúvislý les je v južnej časti, najmä na okraji chotára. Prevládajú duby, agáty a brezy, ojedinelé sú ihličnany. Hojné sú krovinaté porasty šípok a trniek. V potoku Kanyapta sa ani nie tak dávno vystytovali aj vydry. Rozšírené je ovocinárstvo.

Lesy, ktoré Janík obklopujú, vytvárajú vhodné podmienky pre rast húb. Janík sa preto spomína aj ako hubárska oblasť, kde nájdete rozličné druhy húb. Každý rok je bohatý na iné druhy.

Obec je z južnej strany ohraničená zmiešanými lesmi, bohatými na huby a s ojedinelým výskytom korunkovky strakatej na Slovensku.

Vodné toky a plochy

Miestne toky a nádrž

Pri vstupe do obce preteká rieka Ida, do ktorej sa v týchto miestach vlieva vodný tok Konotopa (lokálny názov Kanyapta). Cez obec tečie aj vodný tok Janícky potok, ktorý napája Vodnú nádrž Janík vybudovanú po roku 1980. Je rajom rybárov, lebo sa tu vyskytuje veľa rýb. Na brehoch sú porasty osiky a tŕstia. Janícky potok sa zlieva z troch ramien prameniacich pod stráňami k. 247 m n. m. (Malý Falger, resp. Veľký Falger). Pod kótou 261 m n. m. západne od obce sa tvorí sezónny tok, ktorý v čase hydrologicko-meteorologických extrémov musí zadržiavať polder vybudovaný na západnom okraji obce. Zároveň predstavuje ľavostranný prítok Konotopy. Sezónne bývajú aktívne aj dva ľavostranné prítoky Janíckeho potoka, ktoré vyvierajú pod Pástorovou oráčinou, resp. pod západným svahom Kanovského.

Erb obce

Erb obce Janík tvorí: v červenom poli štítu na striebornej (bielej) vodnej hladine strieborný (biely) bocian so zlatou (žltou) zbrojou, vpravo od neho strieborné (biele) rastliny (klasy, strom) vľavo vyvýšený kopec symbolizujúci breh a z neho vyrastajúce zlaté (žlté) rákosie.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1780 je uložený v Krajinskom archíve v Altenburgerovej zbierke pečatí (Altenburger Pecsétgyüjteménye, V-5). Na pečati s kruhopisom SIGIL. POS. JANOK 1780 (Pečať obce Janík 1780) je vyobrazený bocian, stojaci na vodne ploche, vpravo od neho dve bližšie neurčiteľné vysoké močiarne rastliny, vľavo za ním na kopci rákosie. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej hraldike. Ideový návrh: Doc. PhDr. Peter Kónya, PhD. Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov.

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 18:00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

08:00 - 12:00

Kontakty

Sekretariát

Tel. 055 / 464 72 01
Fax: 055 / 464 72 01

E-mail

Sekretariát: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Janík
Janík 135
044 05 Janík

IČO

00 32 4256

Toto webové sídlo www.obecjanik.sk spravuje Obec Janík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).